D. Kreho - Tea Tulić: "Maksimum jata" (9/10)

O romanu Tee Tulić "Maksimum jata":

Tulić piše svedeno, jezgrovito, često se igrajući asonancama, aliteracijama i neologizmima, ali bez potrebe da vlastite postupke usput i tumači, te da, poput znatnog broja kolegica i kolega, patronizira čitatelja. Ipak, najupečatljivija dimenzija ‘Maksimuma jata’ njegova je atmosfera – povremeno doista hipnotička...

(Pr)ocjena: 9/10

Dinko Kreho (Novosti)

Uvećaj sadržaj
Vrati na zadano
Smanji sadržaj
Izmjeni kontrast
Podebljaj slova