Fond 2012: najbolje knjige na talijanskom

Stefano Benni

I ove godine povećalii smo knjižnični fond novim naslovima na talijanskom jeziku, vlastitom nabavom i poklonima članova. Zahvaljujemo svima koji su nam u 2012. godini darovali talijanske knjige i time potpomogli naše sustavno profiliranje talijanskog knjižnog fonda. Knjižničari Suzana, Ivana, Tihana i Neven odabrali su svojih 10 favorita. Među njima su se dakako našle nove knjige autora kao što su Stefano Benni, Margaret Mazzantini i Fabio Volo...

 

 

Top 10 novih talijjanskih knjiga u fondu Gradske knjižnice Umag 2012.


La traccia dell'angelo

La traccia dell'angelo / Stefano Benni (2011)

I privilegiati / Jonathan Dee, traduzione dall'inglese di Stefano Bortolussi (The Privileges, 2010)

Mare al mattino / Margaret Mazzantini (2011)

Fai bei sogni /  Massimo Gramellini (2012)

Cose che nessuno sa / Alessandro D'Avenia (2011)

Le mie estati letterarie / Fulvio Tomizza (2009)

La grande festa / Dacia Maraini (2011)

Chiesa di nessuno / Roberta Dubac (2012)

La chiave di Sara / Tatiana de Rosnay ; traduzione di Adriana Colombo e Paola Frezza Pavese (2012; Sarah's key, 2006)

Le prime luci del mattino / Fabio Volo (2011)