K.Bagić - Evelina Rudan: "Smiljko i ja si mahnemo"

O zbirci pjesama Eveline Rudan "Smiljko i ja si mahnemo" (Fraktura, 2020.)

Čakavski idiom pod perom E. Rudan pokazuje se jezikom na kojemu je moguće komunicirati o svemu – o djetinjstvu i lokalnim temama, ali i o  suvremenosti, literaturi, kulturi, teoriji, filozofiji. Naravno tim se govorom najprije oživljuje svijet koji je manje-više nestao, život zajednice koja ga rabi (ili ga je rabila). Stoga se knjiga među ostalim može čitati kao pohvala svemu što postoji na tom idiomu, pohvala istarskim gradovima i selima, ljudima, jelima, krajoliku, tradicijskoj kulturi.

(Pr)ocjena 10/10

Krešimir Bagić (Vijenac)

Uvećaj sadržaj
Vrati na zadano
Smanji sadržaj
Izmjeni kontrast
Podebljaj slova