L. BOLONIĆ - MARKO POGAČAR: "ZEMLJA ZEMLJA"

O zbirci pjesama Marka Pogačara "Zemlja Zemlja"

U pedeset pjesama, odnosno pedeset i jednoj uključujući završnu Kodu, pjesnik koristi nekoliko tematskih grozdova, često upošljavajući motive iz prijašnjih zbirki, kako bi prenio intimno svjedočanstvo, prvenstveno o tome što mu se dogodilo u emocionalnom smislu. Faktički supstrat zbirke čini narativ o prošloj ljubavi, i prva pjesma Sintaksa uvodi nas u doba ljubavne sreće, ujedno nas pripremajući za ključnu temu prolaznosti, odnosno vremena: "ustajali smo i odlazili na tržnicu/ pržili jaja sa slaninom,/ vrijeme smo vezivali u sitne čvorove/ ne bi li ga na koncu, kad se jednom sve razriješi,/ imali više".

(Pr)ocjena: 8/10

Luka Bolonić (Booksa)

Uvećaj sadržaj
Vrati na zadano
Smanji sadržaj
Izmjeni kontrast
Podebljaj slova