Lapis Histriae 2019 u e-knjizi!

Lapis Histriae 2019 u ebook! Lapis Histriae 2019 nel libro! Lapis Histriae 2019 v knjigi! Priče/zgodbe/racconti: Monika Herceg (Petrinja), Emir Imamović Pirke (Šibenik/Sebenico), Branka Selaković (Beograd/Belgrado), Omer Ć. Ibrahimagić (Tuzla), Želimir Periš (Zadar/Zara), Luciana Melon (Trst/Trieste), Maja Gal Štromar (Ljubljana/Lubiana), Olja Savičević Ivančević (Split/Spalato), Damir Nedić (Kragujevac), Aida Šečić Nezirević (Sarajevo), Muharem Bazdulj (Beograd/Belgrado), Tomaž Lapajne Dekleva (Ljubljana/Lubiana); ilustracije/illustrazioni: APTИKAЛ, Sanja Švrljuga Milić, Franco Milani, Roberta Weissman Nagy, Petra Šabić, Boris Štajduhar, Maura Batarilović, Luigi Merola, Luiza Štokovac, Ljiljana Vlačić, Robert Sironi, Denis Licul, Nicolas Clauss, Zaneto Paulin!

Uvećaj sadržaj
Vrati na zadano
Smanji sadržaj
Izmjeni kontrast
Podebljaj slova