Mreže i udice - predstavljanje kataloga izložbe

U okviru Projekta „Čudesna morska ISTRAživanja“ i Mjeseca hrvatske knjige u petak, 21. 10. 2022. u 19:00 sati predstavljamo katalog izložbe „Mreže i udice: eksploatacija mora u doba antike i ranog srednjeg vijeka“ autorice Branke Milošević Zakić. Suorganizacija: Muzej Grada Umaga. Dobrodošli!

Izložba „Mreže i udice“ obrađuje temu eksploatacija mora u doba antike i ranog srednjeg vijeka temeljem višegodišnjih sustavnih istraživanja arheološkog lokaliteta Sipar. Arheološki lokalitet Sipar je poluotok, za vrijeme visoke plime otok, veličine oko 0,5 hektara. Smješten je na krajnjem sjeverozapadu Istre, 4 km sjeverno od Umaga (sl. 1). Zaštićen je Zakonom o zaštiti kulturnih dobara Republike Hrvatske (Z-2900).

Voditeljica arheološkog istraživanja i autorica kataloga je diplomirana arheologinja Branka Milošević Zakić, viša kustosica iz Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Branka Milošević Zakić inače je jedna od autorica Monografije grada Umaga

Uvećaj sadržaj
Vrati na zadano
Smanji sadržaj
Izmjeni kontrast
Podebljaj slova