NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Umag

Na temelju članka 27. st. 1. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.) i članka 31. Statuta Gradske knjižnice Umag (KLASA: 024-02/14-20/02, URBROJ: 2105-20-01-14-1, Pročišćeni tekst od 12. lipnja 2014. godine) Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Umaga raspisuje  

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

Gradske knjižnice Umag

Attachments: