Predstavljanje Legata Nikija Fachina

U utorak, 29. 10. 2019. u 20:00 sati predstavljamo Legat Nikija Fachina. Niki Fachin (1977. – 2012.) bio je umaški istraživač istarske kulturne i prirodne baštine, arheolog, kolekcionar, bibliofil i nakladnik. Njegov Legat u Gradskoj knjižnici Umag broji gotovo 2.000 svezaka, većinom zavičajne tematike. Predavanje o Legatu Nikija Fachina održat će knjižničari/ke Gradske knjižnice Umag. Dobrodošli!