Pristup informacijama Gradske knjižnice Umag

Osoba za kontakt:

Službenica za informiranje – Tihana Dežjot Alessio, prof.
Telefon: 052/721-561

Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak od 8.00-15.00 sati
 

Način predavanja zahtjeva:


Poštom:Gradska knjižnica Umag - Biblioteca Civica Umago

Trgovačka 6

52470 Umag

Elektroničkom poštom: knjiznica@gku-bcu.hr


Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Gradska knjižnica Umag uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13), a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Sukladno 18. stavak 1 Zakona o pravu na pristup informacijama, Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradskoj knjižnici Umag.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", br. 12/14 i 15/14)

 

U prilogu:

1. Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

2. Odluka o određivanju službenika za informiranje

3. Katalog informacija Gradske knjižnice Umag

4. Godišnja izvješća

Attachments:
Uvećaj sadržaj
Vrati na zadano
Smanji sadržaj
Izmjeni kontrast
Podebljaj slova