Sanja Kovačević: Kvalitetne TV serije

Sanja Kovačević diplomirani je dramaturg i sociolog. Kao glavni scenarist radila je na dramskoj seriji „Dobre namjere“, a radila je i kao scenaristica na humorističkim serijama, te kao kreativna producentica. Dakle, riječ je o televizijskom insajderu školovanom na najprestižnijoj filmskoj obrazovnoj instituciji, koji televizijske serije procjenjuje filmskim umjetničkim kriterijima. U svojoj knjizi „Kvalitetne tv serije: milenijsko doba ekrana“ ona opisuje kako u posljednjih četvrt stoljeća, od emitiranja „Twin Peaksa“, te posebice od kraja devedesetih, i početka emitiranja „Sopranosa“, televizija osvaja umjetničke i autorske slobode koje smo do sada smatrali inherentnima samo filmu.

„Kvalitetne tv serije“ nam predstavljaju pet suvremenih serija: „Sopranose“, „Deadwood“, „Žicu“, „Momke s Madisona“, i „Na putu prema dolje“. U međučinovima imamo povijesnu i estetsku genezu „kvalitetnih tv serija“, pitanje početaka i svršetaka serija, zatim pitanje autorstva u serijama, te na kraju fenomen fanova i „transmedijskog pripovijedanja“. S jedne strane Sanja Kovačević ispisuje opsežne analize serija u fokusu (gotovo sedamdeset stranica o „Sopranosima“), a s druge nam daje uvid u razvoj televizijske produkcije, njene produkcijske i autorske sustave, te razvoj i recepciju pojedinih serija.

Najkraće, posrijedi je neprocjenjiv tekst.

Dragan Jurak, 10. 4. 2017. (Moderna vremena info)

 

Uvećaj sadržaj
Vrati na zadano
Smanji sadržaj
Izmjeni kontrast
Podebljaj slova