Svetlana Broz: Dobri ljudi u vremenu zla

U utorak, 10. 12. 2019. u 17:00 sati, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, u Gradskoj knjižnici Umag predstavljamo 6. izdanje knjige Svetlane Broz "Dobri ljudi u vremenu zla". Sudjeluju: Svetlana Broz, počasna članica Akademije Balkanike Europeane iz Bukurešta, Gradimir Gojer, pisac i redatelj, Mirjana Galo, predsjednica udruge HOMO i potpredsjednica Savjeta za nacionalne manjine Vlade RH, Branka Šesto, novinarka i savjetnica u mirovnim misijama UN za zemlje Zapadnog Balkana, Igor Galo, glumac, Sara Blažević i Neven Ušumović (knjižničari Gradske knjižnice Umag). Organizacija: Udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda HOMO i Histria film iz Pule. Dobrodošli!

Svetlana Broz je kardiolog, unuka Josipa Broza Tita i osnivačica i direktorica organizacije "Gariwo" sa sjedištem u Sarajevu. Autorica je mnogobrojnih eseja i publikacija o građanskoj hrabrosti, predavačica i istaknuta aktivistica protiv ksenofobije, nasilja, rata, kao i etničkih, rasnih i vjerskih podjela.

Pročitajte intervju koja je Svetlana Broz dala Aidi Sofić Salihbegović za Deutsche Welle!