Upis i posudba

UPIS

Za upis u članstvo Knjižnice naplaćuje se članarina.

Odluku o visini članarine, zakasnine i ostalih naknada donosi ravnatelj i objavljuje u Cjeniku za usluge Knjižnice (u daljnjem tekstu: Cjenik). Članarina može biti mjesečna i tada vrijedi 30 dana od dana upisa, dvomjesečna kada vrijedi 60 dana od dana upisa ili godišnja koja vrijedi 365 dana od dana upisa.
Istekom roka iz prethodnog stavka, član obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici.

Za upis i obnovu upisa u Knjižnicu naplaćuje se članarina sukladno Cjeniku i to za sve Cjenikom određene kategorije članstva (zaposleni, studenti, učenici, djeca, umirovljenici i nezaposleni).

Odrasle osobe mogu se upisati u knjižnicu uz usmeni zahtjev i predočenje osobne iskaznice ili putovnice, a malodobne osobe uz usmeni zahtjev, predočenje osobne iskaznice ili putovnice roditelja i jednog vlastitog dokumenta (osobne iskaznice, učeničke knjižice, zdravstvene iskaznice, putovnice).

Na temelju upisa član dobiva člansku iskaznicu Knjižnice.

 

 

POSUDBA

Članovi Knjižnice mogu odjednom posuditi najviše tri knjige, dva primjerka neknjižne građe (glazbeni CD, video DVD, elektronička građa, igračke) i dva časopisa.

Djelo u više svezaka smatra se kod posudbe jednim primjerkom, neovisno o vrsti građe.

Istom članskom iskaznicom nije moguće odjednom posuditi dva jednaka naslova školske lektire.

Za stručni rad, uz dopuštenje ravnatelja Knjižnice, može se posuditi više knjiga.

 

Rok posudbe

Dopušteni rok posudbe knjiga u Knjižnici je 30 dana.

Po isteku roka posudbe, knjige se moraju vratiti ili je potrebno produžiti rok posudbe.

Dopušteni rok posudbe video DVD-a, glazbenih CD-a, elektroničke građe, igračaka, časopisa i pojedinih naslova iz čitaonice je 7 dana.

 

Rok posudbe knjiga može se produžiti najviše dva puta.

Produženje se može obaviti najkasnije dan prije isteka roka posudbe.

Produženje se obavlja osobno, telefonom ili elektroničkom poštom na adresu Knjižnice.

Rok posudbe ne može se produžiti ako je knjiga na popisu rezervacija.

Rok posudbe ne može se produžiti za djela koja su na popisu obvezne školske lektire i za AV građu (video DVD, glazbeni CD, elektronička građa).

Rok posudbe za knjige čiji je rok vraćanja istekao, može se produžiti tek nakon plaćanja zakasnine.

 

Zakasnina

Ako se knjižnična građa ne vrati, a rok posudbe ne produži, članovima se naplaćuje zakasnina.

Zakasnina se zaračunava po fizičkoj jedinici knjižnične građe i po danu kašnjenja.

Zakasnina se naplaćuje prema Cjeniku.

 

Uvećaj sadržaj
Vrati na zadano
Smanji sadržaj
Izmjeni kontrast
Podebljaj slova