Boris Domagoj Biletić a Umago: Istarsko troknjižje

Mercoledì 15 novembre alle ore 18,00 si terrà presso la Biblioteca civica Umago l'incontro con lo scrittore e critico letterario Boris Domagoj Biletić, presidente della Sezione istriana dell’Associazione scrittori croati. Durante l’incontro verrà presentato il suo opus storico-letterario e una speciale attenzione verrà data al “Istarsko troknjižje”. I soggetti trattati sono: la problematica legata alla percezione della letteratura “del territorio, le peculiarità dello spazio culturale istriano, i principali scrittori croati dell’Istria... L’incontro sarà condotto dallo scrittore Božidar Cvenček, presidente della Matrix croatica, sezione di Umago e dallo scrittore Neven Ušumović, direttore della Biblioteca civica Umago. Il programma è realizzato in collaborazione con la Matrix croatica, sezione di Umago.

 

Istarskom troknjižju (Knjiga prva: Vodeća imena 20. stoljeća, Knjiga druga: Značajnici i teme 19. i 20. stoljeća te Knjiga treća: (Nad)zavičajne vrijednosti, 1984.-2019.), Boris Domagoj Biletić u književno-povijesnim studijama, zahtjevnijim esejima te nešto relaksiranijim književno-kritičkim esejima piše mahom o Istranima, izabranim temama toga podneblja ili o pojedinačnim pojavama koje je kao književni kritičar, znanstvenik i esejist čitao, doživljavao i tumačio. U najuži izbor vodećih autora u 20. stoljeću Biletić je uvrstio Viktora Cara Emina, Miju (Mihu) Mirkovića tj. Matu Balotu, Dragu Gervaisa i Zvanu Črnju. Oni su ostavili najveći trag djelima i djelovanjem u književnosti i javnosti te najuvjerljivije unutar književne matice svjedoče o istarskome prošlom književnom stoljeću. 

Uvećaj sadržaj
Vrati na zadano
Smanji sadržaj
Izmjeni kontrast
Podebljaj slova