"Chimmy And Other (Bilingual) Stories" di Adriana Beletić

Nel Mese del libro croato, venerdì 11 novembre 2022 alle ore 10:30, presso la Biblioteca civica di Umago presentiamo il libro di Adriana Beletić "Chimmy And Other (Bilingual) Stories". L'incontro con la pedagoga di Pola è organizzato in collaborazione con la SE Marija i Lina Umago.


 

 

O knjigama iz serije "Chimmy And Other (Bilingual) Stories":

Jedan od najboljih načina učenja (stranog) jezika je kroz puno slušanja, aktivnog i pasivnog. A, ako je to popraćeno zabavnom, simpatičnom, ali poučnom (dvojezičnom) pričom sa sjajnim ilustracijama, upečatljivim pjesmama temeljenim na melodijama tradicionalnih engleskih i američkih pjesama, zabavnim aktivnostima, odjeljkom za bojanje, gdje pripovijeda i pjeva izvorni engleski govornik, rezultati su zajamčeni. Sve knjige iz serije Chimmy and Other (Bilingual) Stories / Chimmy i druge (dvojezične) priče uključuju gore spomenute elemente i ponuđene su kao jednojezične (engleski) i dvojezične (engleski-talijanski, engleski-hrvatski, te engleski-španjolski, a uskoro i engleski-njemački i engleski-slovenski).

Adriana Beletić, freelancer, radila je sa svim uzrastima, u vrtiću, osnovnoj i srednjoj školi, i državnim i privatnim obrazovnim ustanovama. Dvadeset i pet godina radila je kao stalno zaposlena ili kao vanjski suradnik na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti i Tehničkom fakultetu u Puli. U više navrata je sudjelovala kao voditeljica radionica na Sajmu knjiga i Monte Libriću u Puli.

Uvećaj sadržaj
Vrati na zadano
Smanji sadržaj
Izmjeni kontrast
Podebljaj slova