Il Convegno internazionale a Pola: Il digitale in biblioteca

Il Convegno internazionale "Il digitale in biblioteca: le sfide del prestito digitale e dei servizi digitali” si terrà il 2 dicembre 2022 presso la Biblioteca civica e sala di lettura di Pola, sei anni dopo il successo del convegno del 2016 sul tema “E-libro in biblioteca: le nuove sfide”. Come il precedente, questo convegno è destinato agli esperti dell’informazione e ai bibliotecari di tutti i tipi di biblioteche con particolare attenzione alle biblioteche pubbliche ma anche agli esperti che partecipano al processo di produzione, distribuzione e mediazione dei contenuti digitali. Organizzatori: la Biblioteca civica e sala di lettura di Pola e la Biblioteca civica di Umago.

 

Na skupu će se predstaviti više od deset pozvanih izlaganja domaćih i stranih stručnjaka koja će izaći u susret izazovu aktualnih projekata, projekcija i problemskih polja koja otvaraju teme poput digitalizacije kulturne baštine, povećanja digitalne zrelosti zajednice, utjecaja digitalnog čitanja na obrazovanje i usvajanje znanja, ekspanzije ponude digitalnih sadržaja na tržištu i (ne)konkurentnosti knjižnične ponude, te razvoja digitalnih kompetencija samih knjižničara.  S druge strane, predstavit će se različiti primjeri novih oblika integracije digitalne ponude, posudbe, odnosno digitalnih usluga u sustavu knjižničnog poslovanja u Hrvatskoj i u Europi.

Cilj skupa je ponovno upozoriti na postojeće prepreke i zaostajanje hrvatskog nakladništva u proizvodnji digitalnih sadržaja, kao i knjižničarskog sustava u procesu uvođenja digitalnih usluga u redovno poslovanje narodnih knjižnica. Jednako tako skup želi potaknuti edukaciju knjižničara u različitim sferama digitalne kulture koja se neprestano razvija i postaje nerazdvojivi dio naše svakodnevice. Primjerima dobre prakse kod nas, u našem susjedstvu, pa i šire, želi se pokazati kakva se budućnost otvara knjižničarskom pozivu danas i koja je njegova uloga u strategijama digitalne inkluzije i cjeloživotnog učenja.

Namjera je skupa ponuditi nove poglede na vrednovanje kulturne baštine, na povijest i status tiskane knjige, na kontekstualizaciju i dubinsko čitanje, na ulogu čitanja pri obrazovanju novih naraštaja, kao i na misiju knjižnice u digitalnom okružju.

Stručni skup organiziraju Gradska knjižnica i čitaonica Pula i Gradska knjižnica Umag. Članovi programskog i organizacijskog odbora su Nadia Bužleta, Liana Diković, Vanja Fornazar i Neven Ušumović.

Održavanje skupa financijski su podržali Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Grad Pula.

Attachments:
Uvećaj sadržaj
Vrati na zadano
Smanji sadržaj
Izmjeni kontrast
Podebljaj slova