Propisi u knjižničarstvu

ZAKONI

 

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/201998/2019)

Zakon o ustanovama (NN 76/199335/2008127/2019)

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/2001)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/2009)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)

 

PRAVILNICI

 

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021)

Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021)

Pravilnik o Upisniku knjižnica (NN 78/2020)

Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/2020)

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/2002)

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/2005)

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/2016)

 

NACIONALNI STANDARDI

 

Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/2021)

Standard za specijalne knjižnice (NN 103/2021)

Standard za digitalne knjižnice (NN 103/2021)

Standard za školske knjižnice (NN 34/2000)

 

 

 

 

Uvećaj sadržaj
Vrati na zadano
Smanji sadržaj
Izmjeni kontrast
Podebljaj slova