Umaška izložba blaga iz trezora Sveučilišne knjižnice u Puli

Izlozba u Umagu

U prosincu 2009. godine Sveučilišna knjižnica u Puli obilježila je 60. obljetnicu svoga postojanja. Tom prigodom upriličena je Izložba replika vrijedne građe iz knjižničnog trezora, koja je bila postavljena tijekom Sajma knjiga u Domu hrvatskih branitelja u Puli. Izložba se sastoji od četverostruko uvećanih replika originalnih knjiga; njihova je vrijednost doslovno potvrđena veličinom! Nakon prve izložbe, goleme replike krenule su na put po istarskim gradskim knjižnicama - drago nam je da ih možemo nakratko "udomiti" i u Umagu! Izložba će u Gradskoj knjižnici Umag biti otvorena, uz uvodnu riječ voditeljice Sveučilišne knjižnice mr. sc. Tijane Barbić- Domazet, u petak, 4. lipnja, u 12.00 sati. Dobrodošli!

Sveučilišna knjižnica u Puli je opća znanstvena knjižnica istaknutog regionalnog značaja. Pored zadaće prikupljanja publikacija i posredovanja informacija potrebnih u nastavi na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, ima i zadaću prikupljanje knjižnične građe koja se odnosi na Istru. Zbog veličine i bogatstva fonda (kao najveća knjižnica u hrvatskom dijelu Istre) ima istaknuti položaj među knjižnicama u Istri.

Osnovana je 1949. god. pod nazivom Naučna biblioteka. Preuzela je fond Pokrajinske knjižnice Istre (Biblioteca Provinciale dell’Istria) koja je osnovana 1930. g. u Puli spajanjem triju većih knjižnica: knjižnice bivšega Pokrajinskog odbora (Biblioteca provinciale dell’Istria, osnovana 1861. g. u Poreču i 1922. preseljena u Pulu), pulske Gradske knjižnice(Biblioteca civica, 1903) i knjižnice Istarskog društva za arheologiju i domovinsku povijest (Società istriana di archeologia e storia patria, osnovana 1884. u Poreču).  Od god. 1951. knjižnica je primala izbor obveznog primjerka publikacija iz Hrvatske.Od god. 1961. do 1994. njezin vlasnik i osnivač je Općina Pula. God. 1979. udružena je u Sveučilište u Rijeci, te mijenja naziv iz Naučne u Sveučilišnu knjižnicu. Godine 2006. postaje dijelom novoosnovanog Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Smještena je u gradskome središtu, u zgradi koja je sagrađena 1908. kao njemačka pučka škola. Raspolaže s 1.500 m2, što je nedovoljno za potrebe knjižnice.  

Fond knjižnice sadrži oko 300.000 sv. knjiga, oko 120.000 sv. časopisa i novina, oko 40 sv. i 26 kutija rukopisa znanstvenika iz Istre, 250 doktorskih i magistarskih radova obranjenih na Sveučilištu u Rijeci i drugu knjižničnu građu. Knjižnica je dobila donacije knjiga Mije Mirkovića, Matka Rojnića, Tone Peruška, Antonija Smareglie.
God. 1990. darovana joj je ostavština skladatelja Antonija Smareglije (1854 - 1929) (pisma, fotografije, libreta opera i dr.), u svrhu predstavljanja u spomen-sobi skladatelja u njegovoj rodnoj kući u Puli (spomen-soba je otvorena 5.5.2004. povodom 150-te obljetnice rođenja A. Smareglie

Knjižnica se sastoji od sljedećih fondova i zbirki:

1) Zavičajna zbirka “Histrica” sadrži djela koja su autorom, mjestom tiskanja (do 1945. g.) ili sadržajem vezana uz Istru: oko 15.000 sv.  monografija, oko 2.200 sv. časopisa i 384 naslova novina. Ovdje je i 34 sv. flacijana - djela M. Vlačića (Mathias Flacius Illyricus, 1520-1575), rođenog u Labinu, koji je u Njemačkoj djelovao kao  reformator;
2) “Mornarička knjižnica”, sadrži oko 20.000 sv. knjiga i periodike, osnovana je 1802. g. u Veneciji;  djelovala je u Puli od 1866. do 1918. g. God. 1975. vraćena je u Pulu kao poklon Republike Austrije;
3) Zbirka starih i rijetkih knjiga i rukopisa sadrži oko 200 sv. knjiga; među ovima su 4 inkunabule, 155 sv. knjiga iz 16. st., 20 knjiga iz 17. st., Croatica (do 1850. g.). Najstariji rukopis je Translatio corporis beate Eufemie, pergamenski kodeks nastao u Rovinju u 14. stoljeću;
4) bivša “Pokrajinska knjižnica Istre” sadrži oko 30.000 sv. knjiga i časopisa, pretežito na talijanskom  jeziku. Sačuvano je i oko 3.000 sv. knjiga koje su bile preuzete iz nekadašnje knjižnice austrougarskog “Mornaričkog kasina” (Marinekasino-Bibliothek), osnovanog u Puli 1870. god.;
5) Glazbena zbirka sadrži oko 700 sv. notnih publikacija i fonoteku s 2480 zvučnih zapisa, pretežito klasične glazbe. Najvrjednija građa su 3 sv. autografa partiture opere “Nozze Istriane” (Istarska svadba) istarskog skladatelja A. Smareglije;
6) Grafička zbirka sadrži slikovnu građu: tiskane grafičke mape nekadašnje obrtničke škole u Puli (541 sv. na njem. i tal. jeziku), slike i grafičke mape umjetnika iz Istre, stare razglednice, fotografije, plakate i dr.
Uvećaj sadržaj
Vrati na zadano
Smanji sadržaj
Izmjeni kontrast
Podebljaj slova