2023. godina

U prilogu:

1. Financijski plan za 2023. godinu

2. Plan poslovanja za 2023. godinu

3. Projekcije za 2023. godinu

4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2023

5. Financijski izvještaj za 2023. godinu - obrasci

6. Bilješke uz Financijski izvještaj za 2023. godinu

7. Izvješće o radu za 2023. godinu

8. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

 

Attachments:
Uvećaj sadržaj
Vrati na zadano
Smanji sadržaj
Izmjeni kontrast
Podebljaj slova