2021. godina

2021. godina

U prilogu:

1. Financijski plan za 2021. godinu

2. Projekcije za 2021. godinu

3. Plan poslovanja za 2021. godinu

4. Financijski izvještaj za 2021. godinu

5. Bilješke uz Financijski izvještaj za 2021. godinu

6. Izvješće o radu za 2021. godinu

7. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu

Attachments:
Uvećaj sadržaj
Vrati na zadano
Smanji sadržaj
Izmjeni kontrast
Podebljaj slova