Javna nabava

U prilogu:

1. Oglasnik javne nabave

2. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

3. Smjernice nabave knjižnične građe

4. Plan javne nabave za 2017., 2018. i 2019. godinu

5. Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Attachments: