Javna nabava

U prilogu:

1. Oglasnik javne nabave

2. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

3. Smjernice nabave knjižnične građe

4. Plan javne nabave za 2018., 2019. i 2020. godinu

5. Registar ugovora za 2020. godinu

6. Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Attachments: